Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy:

Udostępnij:

Napływ migrantów z Ukrainy spowodował, że polski rynek pracy musi przejść niemałą transformację. Przede wszystkim konieczność zwiększenia liczby miejsc pracy aktualnie najistotniejszą kwestią.  Aktualne regulacje prawne zezwalają na legalną prace migrantów na terenie naszego kraju. W związku z nowymi przepisami mają oni obecnie otwarty dostęp do rynku pracy, znika kwestia oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca.

Ułatwienia dla migrantów

Wśród licznych ułatwień należy wskazać:

Praca dla uchodźców: jak legalnie zatrudniać

Chcąc zatrudnić obywatela Ukrainy należy bezwzględnie zapoznać się z uchwaloną 9 marca 2022 r. ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która reguluje kwestię pobytu oraz zatrudnienia osób z tego kraju
uciekających przed wojną.

Prawo pobytu na 18 miesięcy

Okres legalnego pobytu w Polsce został ustalony na 18 miesięcy, liczonych od 24 lutego 2022 r. Data końcowa nie musi być jednak tożsama z zakończeniem działań wojennych, gdyż zastrzeżono prawo rządu do ustalenia takiej daty z uwzględnieniem np. liczby cudzoziemców napływających na terytorium RP, sytuację ludności cywilnej, perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy, ale też względy obronności, bezpieczeństwa państwa oraz względy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 2 ust. 4 specustawy).

Swobodny dostęp do polskiego rynku pracy oznacza, że do podjęcia pracy nie są potrzebne zezwolenia ani dodatkowe oświadczenia. Konieczne jest za to formalne zgłoszenie faktu zatrudnienia obywatela Ukrainy przez pracodawcę, który ma na to 14 dni.

Zatrudniając migrantów z Ukrainy każdy pracodawca powinien zadbać o szczegółowe przedstawienie i wyjaśnienie zapisów umowy. Należy bowiem pamiętać, że przez barierę językowe niektóre zapisy mogą zostać niezrozumiane.

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna