„Kogo mamy” na rynku pracy – POKOLENIE Z (iGEN), czyli CYFROWI NOMADZI

Generacja Z to osoby urodzone w latach 1995 a 2012, które obecnie wkraczają na rynek pracy.

Udostępnij:

Dla pracodawców generacja Z może być sporym wyzwaniem, ponieważ osoby te cenią PRZEDE wszystkim równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. W porównaniu do poprzednich generacji, dla nich praca nie jest najważniejsza. Według szacunkowych obliczeń, do 2025 roku pokolenie to będzie stanowiło około 27% światowej siły roboczej.

Kim są osoby z tej generacji?

Sama nazwa tego pokolenia bezpośrednio nawiązuje do nowoczesnych technologii, a określenie ich iGEN oznacza nic innego jak iGeneration. Często nazywani są również pokoleniem 3C (connect, communicate, change), jest silnie związana z nowoczesnymi technologiami i żyje w świecie ciągłego połączenia z Internetem.

Tak naprawdę obecna generacja Z wchodząca na rynek pracy nie zna świata sprzed ery Internetu, ponieważ oni od zawsze są „połączeni” z całym światem. Ich życie toczy się na dwóch równoległych płaszczyznach: świat online i offline. Pokolenie to jest narażone na szereg zagrożeń wywodzących się ze świata wirtualnego, ale również na szereg możliwości związanych z nieograniczonym dostępem do danych.

Nawiązując do wcześniejszych informacji warto powtórzyć, że Generacja Z jest całkowicie wychowana w erze cyfryzacji: wyspecjalizowana technologia, Internet, media społecznościowe i ogrom spływających informacji, które każdy może „wrzucić” do Internetu.

Pokolenie to wyróżnia się otwartością na różnorodność przez co mają wysoki poziom tolerancji. Ważna jest dla nich kreatywność, wolność wyboru, ale również indywidualizm. Dzięki tym cechom osoby te chcą pracować w zespołach składających się z ludzi o różnych perspektywach, poglądach
i doświadczeniach. To oni narzucają rytm dnia. Wobec swoich pracodawców są o wiele bardziej wymagający i nie boją się o tym mówić.

Do ich oczekiwań należą m.in.:

   • Możliwość dokonywania wyboru nad czym pracują
   • Kierowanie się „sensem” wykonywanej pracy
   • Możliwość wpływu na decyzję i kierunki rozwoju firmy, w której pracują
   • Wykonywana praca musi być zgodna z ich wartościami i pasją

   

  Dla pokolenia Z wysokość wynagrodzenia jest istotnym elementem, ale nie kluczowym. Pokolenie to liczy na wszelkiego rodzaju benefity, które Pracodawca może im zaoferować i nie mamy tu na myśli pakietów sportowych czy medycznych, ponieważ to każdy pracodawca powinien oferować już „w standardzie”. Generacja Z kładzie nacisk na samorozwój dlatego też, dla nich istotne będą dofinasowania do szkoleń, kursów czy studiów. Do tego ich rozwój powinien odbywać się szybko i dynamicznie.

  Jak już wcześniej wspomniano ważnym aspektem jest również zrównoważony tryb życia zawodowego i prywatnego. Praca owszem, ale potrzeby życiowe ważniejsze.

  Ważna będzie zatem:

    • Możliwość pracy zdalnej, aby nie tracili czasu na dojazdy do pracy
    • Elastyczne godziny pracy
    • Samodzielne zarządzanie czasem, tak by mieć czas na swoje zainteresowania
    • Brak nadgodzin i pracy w weekendy

   Jak zatem przygotować się na GENERACJĘ Z?

   1. Komunikacja – jasna, regularna i szczera komunikacja, włączając w to regularny feedback.
   2. Kultura organizacyjna – promowanie różnorodności, otwartości i uczestnictwa w rozwoju firmy, wraz z informowaniem pracowników o planach i strategii.
   3. Elastyczność – autonomia, poczucie odpowiedzialności, swoboda, decyzyjność, zaufanie
    i możliwość samorealizacji
   4. Rozwój – stawianie ciekawych i zgodnych z wartościami wyzwań, umożliwienie udziału
    w projektach innowacyjnych.

   Warto jednak zauważyć, że generacja Z ma też swoje wady, takie jak nadmierna zależność od technologii, komunikacja głównie za pomocą mediów społecznościowych oraz szybka ufność. Wykonują również tylko te zadania, które zostały im zlecone.

   Zarządzanie tą grupą wymaga elastyczności i uwzględnienia indywidualnych potrzeb pracowników.
   W coraz bardziej cyfrowym świecie i konkurencyjnym rynku pracy, umiejętne zarządzanie generacją Z staje się kluczowym elementem sukcesu organizacji.
    

   Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

   Polecamy także

   Kalendarz księgowo kadrowy

   Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

   Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna