SMART-you : nowoczesne kadry i księgowość

Nasze usługi

Zapewniamy Państwu usługi na wysokim poziomie. Profesjonalne doradztwo oraz zaangażowanie całego zespołu – to atrybuty, które wyróżniają Biuro Rachunkowe SMART-you na rynku.

Prowadzenie ksiąg handlowych

Weryfikacja otrzymanych dokumentów i ewidencja zdarzeń gospodarczych na ich podstawie.

Księga przychodów i rozchodów

Weryfikacja otrzymanych dokumentów i ewidencja zdarzeń gospodarczych na ich podstawie.

Obsługa kadry i płace

Prowadzenie akt osobowych. Naliczanie wynagrodzeń, Przygotowywanie umów, Elektroniczne deklaracje ZUS.

Deklaracja podatkowe

JPK_V7, JPK_V7K.

Sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdania finansowe składane do KRS lub KAS inne sprawozdania przygotowywane na potrzeby Klienta (np. do banku).

Polityka rachunkowości

Przygotowanie i opracowanie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganymi przepisami oraz zgodne z rodzajem działalności firmy.

Rozliczenia roczne

Różnego rodzaju zeznania podatkowe (PIT, CIT).

Zakładanie firmy

Skompletowanie dokumentacji dla nowych przedsiębiorców.

Analizy finansowe

Sporządzanie analiz finansowych wg indywidualnych potrzeb.

Szkolenia BHP

Dzięki ścisłej współpracy z firmą szkoleniową Łętowski Consulting jesteśmy w stanie zorganizować dla pracowników szkolenie BHP w dogodnym terminie.