Wypłata zasiłków w 2023 r. – kto będzie płatnikiem

Przypominamy, że 30 listopada to dzień, w którym liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego decyduję o tym, kto będzie wypłacał zasiłki chorobowe w 2023 r.

Udostępnij:

Przypominamy, że 30 listopada to dzień, w którym liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego decyduję o tym, kto będzie wypłacał zasiłki chorobowe
w 2023 r.

Kto będzie płatnikiem?

1. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:


2. PŁATNIK SKŁADEK

jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób.

Liczbę osób ubezpieczonych ustala się na następny rok kalendarzowy według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Kogo zatem uwzględniamy przy wyliczeniu ilości osób zgłoszonych?

  • pracowników,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,

 

Pamiętaj, aby nie uwzględniać:

  • osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych,
  • duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu

 

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna