„Akademia HR’owca” bezpłatne szkolenia

Udostępnij:

Projekt „Akademia HR’owca” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 maja 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Celem projektu uzyskanie w okresie 01.05.2022-30.06.2023r. kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy przez min. 80% z grupy 90 osób dorosłych z terenu woj. śląskiego (os. fiz., które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. śląskiego w rozumieniu przepisów KC), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego lub uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach.

Wartość projektu wynosi: 1 018 687,50 PLN
Dofinansowanie projektu: 916 818,75 PLN

W ramach projektu dla uczestników przewidziane są następujące BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE  z zakresu HR: 


Program szkolenia „AKADEMIA HR” obejmuje 80 godzin dydaktycznych w tym:

 1. REKRUTACJA (15h)
  • Procesy rekrutacyjne i skuteczne pozyskiwanie kandydatów do pracy,
  • Candidate experience – doświadczenia kandydata w procesie rekrutacyjnym,
  • Onboarding – system wdrożenia pracownika w organizacji,
 2. OCENY PRACOWNICZE (15h)
  • Organizacja procesu ocen i prowadzenie rozmów oceniających,
  • Udzielanie feedbacku,
 3. ORGANIZACJA SZKOLEŃ I WSPIERANIE ROZWOJU (15h)
  • Zarządzenie i planowanie szkoleń,
  • Zarządzanie talentami i budowanie planów rozwojowych,
  • Szkolenia wewnętrzne a zewnętrzne
 4. WYNAGRODZENIA I BENEFITY (10h)
  • Wartościowanie pracy,
  • Zakres obowiązków i ścieżki awansów,
  • Płacowe i pozapłacowe systemy wynagrodzeń,
 5. KULTURA ORGANIZACYJNA (10h)
  • Budowanie etycznego środowiska pracy,
  • Inicjatywy budujące zaangażowanie i motywację,
  • Zarządzanie zmianą i komunikacja wewnętrzna,
 6. KADRY W PIGUŁCE (15h)
  • Czas pracy,
  • Urlopy,
  • Prowadzenie dokumentacji,
  • Zatrudnianie i zwalnianie,
  • Prawa i obowiązki pracownika

Projekt skierowany jest do 90 osób spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku powyżej 18 roku życia (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • zamieszkałych, uczących się lub  pracujących na terenie województwa śląskiego
 •  zgłaszających się z własnej inicjatywy.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
 • mężczyzn,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby  mieszkające w miastach średnich lub miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Możliwości udziału w projekcie całkowicie pozbawieni są właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (z zastrzeżeniem, że czasowe zawieszenie działalności gospodarczej także traktowane jest jako jej prowadzenie). 


W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • materiały dydaktyczne;
 • wyżywienie w trakcie szkoleń stacjonarnych,
 • egzamin po szkoleniach zawodowych;

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna