Wchodzą w życie nowe przepisy w podatku od spadków i darowizn

13 Października 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów dot. kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn.

Udostępnij:

 

13 Października 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek. Dz. U. z 12 października 2022 r. poz. 2084

Co się zmieniło?

Kwoty zwolnione z podatku od spadków i darowizn:

 

Do tej pory zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy zwalnia się od podatku: „nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9.637,00 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż
19.274,00 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami”

Nowe rozporządzenie podwyższa dotychczasowe wartości do wysokości:

a) 10.434,00 zł – od jednego darczyńcy,

b) 20.868,00 zł – od wielu darczyńców łącznie;

Kwoty niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn:

Do tej pory zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

9.637,00 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

7.276,00 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

4.902,00 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Nowe rozporządzenie podwyższa dotychczasowe wartości do wysokości:

10.434,00 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

7.878,00 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

5.308,00 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

A co to oznacza w praktyce?

a) I grupa podatkowa, tj. małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie. Osoby w tej grupie zapłacą podatek od spadków i darowizn dopiero wtedy, gdy otrzymają spadek lub darowiznę w wysokości powyżej 10.434,00 zł. Wszystko poniżej tej wartości jest zwolnione z podatku. CHYBA, że w przeciągu sześciu miesięcy od otrzymania spadku lub darowizny obdarowany zgłosi ten fakt do urzędu skarbowego.

b) II grupa podatkowa, tj. zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Osoby w tej grupie zapłacą podatek od spadków i darowizn dopiero wtedy, gdy otrzymają spadek lub darowiznę w wysokości powyżej 7.878,00 zł. Wszystko poniżej tej wartości jest zwolnione z podatku.

c) III grupie podatkowej, tj. pozostali nabywcy.

Osoby w tej grupie zapłacą podatek od spadków i darowizn dopiero wtedy, gdy otrzymają spadek lub darowiznę w wysokości powyżej 5.308,00 zł. Wszystko poniżej tej wartości jest zwolnione z podatku.

Ile zapłacimy podatku od spadków i darowizn?

Nie ma co za bardzo przyzwyczajać się do nowych kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn. Ustawodawca planuje od stycznia 2023 r. podnieść kwoty odpowiednio do:

A) 36.120,00 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

B) 27.090,00 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

C) 18.060,00 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna