Alimenty w deklaracji PIT

Udostępnij:

portfel_alimenty

W okresie rozliczeń podatkowych sporną częścią są alimenty. Co do zasady stanowią przychód dla osoby, która je otrzymuje. Czy należy je uwzględnić w rozliczeniu PIT?

Czym jest obowiązek alimentacyjny?

Alimenty to obowiązek dostarczania środków pieniężnych na utrzymanie osobie uprawnionej przez zobowiązanego. To co jest znamienne dla alimentów to ich regularność i obligatoryjność. Dość powszechny jest obowiązek alimentacyjny na dzieci, zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzice dzieci nie mieszkają razem. Istnieją jednak różne rodzaje obowiązków alimentacyjnych, wśród nich alimenty:

  •  na dzieci
  • od dziadków, gdy nie ma możliwości wyegzekwowania alimentów od rodziców, bądź rodzice już nie żyją.
  • na rodziców
  •  wobec współmałżonka

Czy alimenty na rzecz dzieci są opodatkowane?

W Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych czytamy w art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT, że wolne od podatku dochodowego są alimenty:

  • na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
  • na rzecz innych osób niż wymienione wyżej, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Zgodnie z cytowaną ustawą, alimenty wypłacane na rzecz dzieci nie podlegają opodatkowaniu niezależnie od wysokości wypłacanego świadczenia. W związku  powyższym podczas składania deklaracji PIT, alimentów nie wykazuje się iw rozliczeniu rocznym PIT dziecka ani też nie dolicza się wypłaconych kwot do dochodów rodziców.

Dodatkowo nie ma znaczenia na jakiej podstawie są wypłacane. Niezależnie czy jest to wyrok/ugoda/porozumienie wychowawcze – każdorazowo są zwolnione z podatku dochodowego.

Jakie alimenty podlegają opodatkowaniu?

W przypadku alimentów wypłacanych na rzecz innych osób – nie dzieci, należy je opodatkować.

  •  kwoty alimentów powyżej 700 zł miesięcznie, wypłacane na rzecz innych osób niż dzieci na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej
  • opodatkowaniu podlegają każde odsetki od alimentów. Niezależnie, czy alimenty są orzeczone na rzecz dziecka czy innej osoby ani jaka jest ich kwota.

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna