Zmiana formy opodatkowania w nowym roku podatkowym

Udostępnij:

Kalkulator podatkowy 2024
Początek roku jest czasem decyzji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej na tych samych zasadach co w 2023 roku lub zmianą formy opodatkowania w 2024 roku.

Nie przegap ważnego terminu! Masz jeszcze trochę czasu na przemyślenie zmiany sposobu opodatkowania. Poniższa analiza pomoże Ci podjąć decyzję.

Zmiana sposobu opodatkowania w 2024

Aby dokonać zmiany opodatkowania na nowy rok, musisz to zgłosić do 20-go dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy dochód w nowym roku podatkowym.

Co do zasady: w przypadku kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej, czas zmiany formy opodatkowania masz do 20 lutego.

Wyjątkiem jest grudzień – jeśli pierwsze zarobki z firmy uzyskasz w grudniu, masz czas na zmianę sposobu opodatkowania do 31 grudnia danego roku, a nie w kolejnym miesiącu (20 stycznia).

Jako osiągnięcie dochodu należy rozumieć pierwsze zdarzenie, które wystąpiło: wystawienie faktury, dostarczenie towaru/usługi lub otrzymanie pełnej zapłaty.

Na przykład, jeśli wystawisz fakturę 20 stycznia, wykonasz usługę w lutym, a kontrahent zapłaci w lutym, to osiągniesz pierwszy dochód już w styczniu. Oznacza to, że możesz zmienić sposób opodatkowania do 20 lutego.

Zmianę sposobu opodatkowania: można dokonać poprzez zgłoszenie w CEIDG lub wysłanie oświadczenia do urzędu skarbowego (osobiście, listownie lub elektronicznie).

Zgłoszenie zmiany po terminie jest nieskuteczne. Pozostajesz w dotychczasowej formie opodatkowania.

Wybrany sposób opodatkowania obowiązuje przez cały rok podatkowy (zazwyczaj jest to rok kalendarzowy).

To, jaką formę opodatkowania wybrać, napewno ułatwi kalkulator podatkowy.

Skorzystaj z naszego kalkulatora

Sprawdź, która forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza w 2024 roku. 

Prześlij nam wiadomość a my wyślemy Ci nasz autorski i prosty w obsłudze kalkulator podatkowy 2024 za darmo.

Jaką formę opodatkowania może wybrać właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca ma trzy możliwości wyboru sposobu opodatkowania:

 • Zasady ogólne (skala podatkowa) z podatkiem 12/32%.
 • Podatek liniowy o stawce 19%.
 • Podatek ryczałtowy z zależną od rodzaju działalności stawką.

 

Każda forma opodatkowania różni się od siebie, dlatego przed podjęciem optymalnej decyzji należy uwzględnić przede wszystkim wysokość składek ZUS, możliwość odliczenia składek zdrowotnych, możliwe do odliczenia ulgi podatkowe oraz inne preferencje występujące w poszczególnych formach opodatkowania.

Podstawowe cechy każdego z sposobów opodatkowania:

NazwaSkala PodatkowaPodatek LiniowyRyczałt
Podatekstawka podatku to 12% dla dochodów do 120.000 zł oraz 32% powyżej tej kwoty. Kwota wolna od podatku, to 30.000 złstawka podatku to 19%stawka podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności (od 3 do 17%) brak IP Box
Składka zdrowotna9% od dochodu, nie mniej jednak niż ustawowy limit*4,9% od dochody, nie mniej jednak niż ustawowy limit*zależy od grupy, w której znajdują się przychody. Opis pod ramką.
Odliczenie Składki Zdrowotnejbrak możliwościmożna, jednak nie więcej niż ustawowy limit**pomniejszenie przychodu o 50% zapłaconej składki zdrowotnej
Rozliczenie Kosztówtaktaknie

* wysokość składek zdrowotnych przy skali podatkowej i na liniówce nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia krajowego na dany rok.

** maksymalny limit odliczenia składek zdrowotnych na podatku liniowym jest określona ustawą. Limit odliczenia w roku 2024 to 11.600 zł.

Składka zdrowotna na ryczałcie: 

 • Przychody do 60.000 → 9% z 60% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2023 roku (prognoza to 399,60 zł)
 • Przychody 60.000,01 – 300.000 zł → 9% z 100% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2023 roku (prognoza to 666,00 zł)
 • przychody powyżej 300.000 zł → 9% z 180% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2023 roku (prognoza to 1.198,80 zł)
 
Do oceny, która forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza posłuży kalkulator podatkowy.

Ryczałt a VAT

Wśród przedsiębiorców mogą pojawić się obawy, czy jeśli wybiorą ryczałt jako formę opodatkowania, będą mogli odliczyć podatek VAT od firmowych zakupów.

Warto w tym przypadku wiedzieć, że podatek VAT i PIT to dwa różne podatki nie wpływające na siebie.

A zatem opodatkowanie ryczałtem nie blokuje możliwości odliczenia VAT od wydatków firmowych. Inaczej mówiąc, przedsiębiorca, który jest na ryczałcie może odliczać VAT od zakupów w swojej działalności gospodarczej.

Którą formę opodatkowania wybrać?

Która forma opodatkowania będzie najlepsza jest kwestią indywidualną przedsiębiorcy – u każdego inaczej kształtują się parametry przychodowe, kosztowe, a także każdemu mogą przysługiwać inne ulgi i w innej wysokości.

Dokonując wyboru formy opodatkowania warto wziąć pod uwagę przede wszystkim:

 • czy możemy wybierać spośród wszystkich trzech możliwości,
 • wielkość przewidywanych przychodów,
 • wielkość przewidywanych kosztów,
 • wysokość składek zdrowotnych – które są inne dla każdej z form opodatkowania,
 • stawkę podatku,
 • czy przysługuje wspólne rozliczenie z małżonkiem,
 • możliwość rozliczenia straty podatkowej,
 • rozliczenie ulg.

i na tej podstawie najlepiej dokonać symulacji obliczeń dla każdej z dostępnych form opodatkowania.

Podsumowanie

Jeśli chodzi o zmianę sposobu opodatkowania w 2024 roku, musisz złożyć odpowiednie zgłoszenie do 20-go dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy dochód w nowym roku podatkowym. Przed dokonaniem zmiany, warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby ocenić, który sposób opodatkowania będzie dla Ciebie najbardziej korzystny, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, takie jak wysokość składek ZUS, możliwość odliczenia kosztów, preferencje podatkowe i inne czynniki specyficzne dla Twojej działalności.

Skorzystaj z naszego kalkulatora podatkowego na 2024 i sprawdź, która forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna