2 dni urlopu na zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej 

W związku z koniecznością wprowadzenia dyrektyw unijnych do polskich przepisów prawa, w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, w Kodeksie Pracy pojawią się dwa dodatkowe dni urlopu.

Udostępnij:

W związku z koniecznością wprowadzenia dyrektyw unijnych do polskich przepisów prawa, w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, w Kodeksie Pracy pojawią się dwa dodatkowe dni urlopu.

Do Kodeksu pracy zostały wprowadzone dwa dodatkowe dni lub 16 godzin urlopu z powodu działania siły wyższej.  To pracownik sam będzie mógł zdecydować, czy wykorzysta je godzinowo, czy w dniach. Czym są tzw. „siły wyższe”? Przepisy prawa nie określają dokładnie, o jakie wydarzenia chodzi . Może to być na przykład pilna spawa rodzinna (choroba/wypadek/wezwanie do szkoły, itp.), która wymaga natychmiastowego przybycia lub przebywania w danym miejscu. Pracownik, który skorzystał z prawa do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, nie musi się obawiać konsekwencji.

Pracodawca może bazować wyłącznie na oświadczeniu pracownika, bez możliwości jego zweryfikowania.  Dodatkowo pracodawca, który dopuści się naruszenia przepisów o zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej, musi liczyć się z karami pieniężnymi. W skrajnych przypadkach kary finansowe mogą osiągnąć nawet 30 tysięcy zł. Skorzystanie z takiego zwolnienia nie może się wiązać z żadną dyskryminacją i negatywnymi konsekwencjami ze strony pracodawcy.

Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?

Za czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej zachowa prawo do 50% wynagrodzenia, obliczanego jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego.

W jaki sposób wnioskować o urlop z powodu działania siły wyższej?

Kiedy pracownik powinien powiadomić pracodawcę o zamiarze skorzystania  z tego urlopu?  Pracodawca będzie miał obowiązek udzielić zwolnienia od pracy na żądanie zgłoszone przez pracownika we wniosku najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

W przypadku osób zatrudnionych na część etatu godzinowy wymiar urlopu z powodu siły wyższej będzie ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Przy czym niepełną godzinę zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

 

Uwaga

Wprowadzenie nowego zwolnienia nie eliminuje prawa do urlopu na żądanie.

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna