PPK – automatyczny zapis w 2023 roku

Udostępnij:

Pracownicze Plany Kapitałowe tzw. PPK, to prywatny i dobrowolny dla pracownika system zapewniający długoterminowe oszczędzanie. Oszczędności budowane są wspólnie z trzech niezależnych źródeł pochodzących od:

  • Pracownika
  • Pracodawcę
  • Państwo


Celem PPK jest:

  • Pomnażanie prywatnych oszczędności emerytalnych osób zatrudnionych
  • Zwiększenie zabezpieczenia finansowego pracowników w okresie emerytalnym

Dobrowolność w PPK?

System działa tak, że pracownik automatycznie zostaje zapisany do PPK w momencie, gdy osiągnął odpowiedni staż zatrudnienia u danego pracodawcy. Dobrowolność polega na tym, że jeżeli pracownik nie chce uczestniczyć w PPK, musi złożyć u pracodawcy rezygnację z udziału. Jeżeli tego nie zrobi, nadal będzie uczestnikiem tego dobrowolnego programu.

Czym jest „automatyczny zapis” PPK?

Zgodnie z powyższą informacją automatyczny zapis do PPK polega na tym, że jeśli osoba zatrudniona nie złoży deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK powinna zostać zapisana do programu z automatu. Wyjątkiem są osoby miedzy 55 a 70 rokiem życia, które, aby przystąpić do programu, muszą złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek.

Automatyczny zapis w 2023 roku

Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK od 1 kwietnia 2023 r. zostanie ponownie przypisany do programu. Następnie co 4 lata zapisy do PPK będą automatycznie wznawiane.

Ponownego zapisania do PPK można uniknąć jedynie poprzez ponowną, pisemną rezygnację z programu, którą najwcześniej można złożyć 1 marca 2023.  

Czy warto uczestniczyć w PPK?

W PPK uczestniczy nieco ponad 32% osób upoważnionych do uczestnictwa. Pomimo wielu zalet większość zatrudnionych nie przystępuje do programu. Najczęściej podawanym powodem rezygnacji z zapisania się jest sytuacja, która spotkała OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny). Ludzie obawiają się, że rząd znów będzie ingerować w odkładane pieniądze. Automatyczne zapisywanie do programu co cztery lata również nie wzbudza zaufania Polaków do uczestnictwa w PPK. Skoro program jest dobry, to pracownik wolałby zostać zachęcany do uczestnictwa, a nie „dobrowolnie” zmuszany poprzez automatyczny zapis.

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna