Mama w pracy

Aktualne regulacje prawne zezwalają na legalną prace migrantów na terenie naszego kraju. W związku z nowymi przepisami mają oni obecnie otwarty dostęp do rynku pracy, znika kwestia oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca.

Udostępnij:

Okres, w którym mama wraca po urlopie macierzyńskim do pracy, nie jest łatwy ani dla mamy, ani dla pracodawcy. Konieczność pogodzenia obowiązków zawodowych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi to nie lada wyzwanie. Dla pracodawcy konieczność przeorganiozwania pracy i dostosowania stanowiska do wymogów zapisanych w kodeksie pracy również jest wymagający. 

Czym jest urlop macierzyński

Po urodzeniu dziecka jest kilka możliwości powrotu do pracy:
Zgodnie z przepisami prawa rodzic ma prawo wykorzystania 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Minimalny czas urlopu macierzyńskiego to: 14 tygodni. Nie można go skrócić. Przy wyborze opcji 14 tygodni, opiekę nad dzieckiem może przejąć tata (do 6 tygodni urlopu tacierzyńskiego). Przy urodzeniu większej ilości dzieci przysługuje odpowiednio dłuższy czas urlopu macierzyńskiego:
– bliźniaki – 31 tygodni
– trojaczki – 33 tygodni
– czworaczki – 35 tygodni
– pow. 5 dzieci – 37 tygodni

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski można wybrać po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Czas trwania jest uzależniony od liczby urodzonych lub przysposobionych dzieci i wynosi odpowiednio – 32 tygodnie w przypadku urodzenia 1 dziecka i 34 przy urodzeniu większej liczby dzieci. Urlop rodzicielski można wykorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Możliwe jest skorzystanie z niego w całości lub w częściach (ale nie więcej niż w czterech).

 

Czy na rodzicielskim można pracować?

Tak – ale maksymalny wymiar czasu pracy to pół etatu. Wówczas okres trwania urlopu rodzicielskiego wydłuża się do 64 tygodni (1 dziecko) lub 64 tygodni (większa liczba dzieci). Powrót do pracy na pół etatu u dotychczasowego pracodawcy możliwy jest wyłącznie za jego zgodą. Pracę można podjąć równie u innego pracodawcy. 

Ochorna na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim

Kodeks pracy jasno wskazuje, że zarówno matka jak i ojciec są chronieni zarówno na urlopie macierzyńskim jak i rodzicielskim. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie może w tym czasie dokonać zwolnienia. 

Pracodawca ma obowiązek przyjąć pracownika po urlopie macierzyńskim do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeśli nie ma takich możliwości, może zaoferować pracownikowi wracającemu z urlopu macierzyńskiego stanowiska, które wiązałoby się np. z mniejszym wynagrodzeniem, innym zakresem zadań bez jego zgody. Konieczne jest wystosowanie wypowiedzenia zmieniającego, ale pracownik nie ma obowiązku go przyjmować. Wypowiedzenie zmieniające musi zostać odpowiednio uzasadnione.

Mama w pracy: praktyczne aspekty

Kobieta karmiąca piersią ma prawo wykorzystać pełnopłatną przerwę na karmienie, która w przypadku jednego dziecka wynosi dwa razy po poł godziny. W przypadku dwóch lub więcej dzieci: dwa razy po 45 minut. Przerwy można łączyć.

Pracodawca nie może także nakazać pracownikowi opiekującemu się dzieckiem do 4. roku życia, bez jego wyraźnej zgody, pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, a także wyjazdu w delegację. 

 

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna