Aktualności na blogu SMART-you

Informacje

Czas pracy w 2023 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nie może przekroczyć 8 godzin na dobę oraz 40 godzin przeciętnie w pięciotygodniowym tygodniu pracy w danym okresie rozliczeniowym.