Czas pracy w 2023 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nie może przekroczyć 8 godzin na dobę oraz 40 godzin przeciętnie w pięciotygodniowym tygodniu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

Udostępnij:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nie może przekroczyć 8 godzin na dobę oraz 40 godzin przeciętnie w pięciotygodniowym tygodniu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

Długość okresu rozliczeniowego zależy od systemu pracy danego zakładu pracy i to on stanowi ramy czasu pracy, które decydują o wymiarze czasu pracy. 

Okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż 1 – miesięczny i dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy został określony w art. 130 Kodeksu pracy.  Wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym ustala się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni, które występują w przyjętym okresie rozliczeniowym,
  • kolejno dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby „dni wystających” poza pełne tygodnie występujące w okresie rozliczeniowym,
  • następnie odejmując 8 godzin za każde święto jakie wystąpiło w innym dniu niż niedziela w czasie trwania okresu rozliczeniowego.

Ile będziemy pracować w 2023 roku?

W przyszłym roku występuję tylko jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę, co oznacza, że pracownicy będą mogli odebrać sobie 1 dzień wolnego w danym okresie rozliczeniowym.

W 2023 roku przepracujemy 2000 godzin, co daje nam 250 dni pracy. Dni świątecznych będzie 115.

LICZBA GODZIN DO PRZEPRACOWANIA W 2023

Ile jest godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach? Skorzystaj z przygotowanej przez zespół SMART-YOU tabeli.

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna