Kalendarz Kadrowo - księgowy Listopad 2022
                                                                                                                                                                                                                              www.smart-you.pl, tel. 505-441-251
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
31 01 02 03 04 05 06
  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH          
           
           
07 08 09 10 11 12 13
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA oraz opłacenie składek za październik przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe     Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI    
           
Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik          
           
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7          
                                         
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik          
14 15 16 17 18 19 20
  Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA oraz
opłacenie składek za październik przez płatników posiadających
osobowość prawną
         
             
  Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik. Dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej          
             
  Przelew do instytucji finansowej z tytułu wpłat do PPK obliczonych i pobranych we wrześniu          
21 22 23 24 25 26 27
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA oraz opłacenie składek za październik
Dotyczy: pozostałych płatników (z wyłączeniem sfery budżetowej i osób prawnych)
      Przekazanie do PFRON dokumentów dot. dofinansowania
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za październik
   
             
Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych we wrześniu wynagrodzeń (PIT-4 oraz PIT-8A)       Wpłata podatku VAT za październik oraz przesłanie pliku JPK_V7M i JPK_V7K (część ewidencyjna)    
             
Złożenie deklaracji PFRON za sierpień (DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-2-a, DEK-2-b) oraz wpłata na PFRON       złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik    
             
Wpłata za październik miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych       Wpłata podatku akcyzowego za październik oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego    
             
Wpłata za październik ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.       Przesłanie informacji podsumowującej VAT UE za październik    
                                         
      Rozliczenie podatku cukrowego należnego za październik    
28 29 30 01 02 03 04
    Przekazanie do PFRON wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik        
             
    Złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za październik        
             
      Przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi KAS informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w lipcu        
             
    Ustalenie stanu zatrudnienia w celu ustalenia płatnika zasiłków chorobowych/zasiłków macierzyńskich itp. na rok 2023        
             
05 06 07 08 09 10 11