Kalendarz Kadrowo - księgowy Wrzesień 2022
                                                                                                                                                                                                                              www.smart-you.pl, tel. 505-441-251
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
29 30 31 01 02 03 04
             
         
         
         
         
05 06 07 08 09 10 11
Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA oraz opłacenie składek za lipiec przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe   Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień        
             
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień   Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7        
           
           
12 13 14 15 16 17 18
Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień     Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA oraz
opłacenie składek za lipiec przez płatników posiadających
osobowość prawną
     
         
      Przelew do instytucji finansowej z tytułu wpłat do PPK obliczonych i pobranych w lipcu  
         
      Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień. Dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej  
19 20 21 22 23 24 25
  Złożenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS DRA oraz opłacenie składek za sierpień
Dotyczy: pozostałych płatników (z wyłączeniem sfery budżetowej i osób prawnych)
         
         
  Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych w sierpniu wynagrodzeń (PIT-4)      
         
  Złożenie deklaracji PFRON za sierpień (DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-2-a, DEK-2-b) oraz wpłata na PFRON      
         
  Wpłata za sierień miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych      
         
  Wpłata za sierpień ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.      
26 27 28 29 30 01 02
Przekazanie do PFRON dokumentów dot. dofinansowania
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za lipiec
      Przekazanie do PFRON wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień    
             
Wpłata podatku VAT za sierpień oraz przesłanie pliku JPK_V7M i JPK_V7K (część ewidencyjna)       Ostateczny termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego za 2021 r    
             
złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień       Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowy    
             
Wpłata podatku akcyzowego za sierpień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego       Złożenie urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022     
             
Przesłanie informacji podsumowującej VAT UE za sierpień            
             
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień