Szkolenia w nowych przepisach: istotne zmiany

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza wiele istotnych zmian, które będą miały realny wpływ na komfort pracy. Mowa tu m.in. o zmianach dotyczących obowiązku szkoleń pracowników.

Udostępnij:

Szkolenia w godzinach pracy? Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza wiele istotnych zmian, które będą miały realny wpływ na komfort pracy. Wiele modyfikacji dotyczy głównie rodziców, niemniej są i takie, które wpłyną na prace wszystkich pracowników. Mowa tu m.in. o zmianach dotyczących obowiązku szkoleń  pracowników. Kto za nie zapłaci? Kiedy pracownicy będą mogli podnosić swoje kompetencje? Czy nadal będzie przysługiwał urlop szkoleniowy?

Na przełomie 2022 i 2023 r. rząd przyspieszył prace nad dwiema dużymi nowelizacjami kodeksu pracy. W dniu 9 lutego 2023 r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu uchwaloną przez Sejm RP ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Prawdopodobnie nowe przepisy wejdą w życie na wiosnę 2023 r. Zgodnie z założeniem ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, a ustawa przechodzi jeszcze proces legislacyjny.

Zmiany są wynikiem dostosowania polskich przepisów do Dyrektyw unijnych, a konkretnie:

1) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej;

2) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Szkolenia: aktualne przepisy prawa pracy

Pracodawca ma obowiązek zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Konieczne jest też zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. I na tym właściwie obowiązek pracodawcy się kończy. W kwestii dalszego podnoszenia kwalifikacji pracowników aktualnie obowiązujące przepisy nie doprecyzowują, kiedy mają się odbywać szkolenia. Kto powinien zapłacić za szkolenie? Czy czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika wlicza się do czasu pracy?

W dotychczasowych przepisach jest mowa o urlopie szkoleniowym, podczas którego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jednak te zapisy okazały się zbyt mało poezyjne i niezgodne z unijnymi dyrektywami.  

Dyrektywa unijna a szkolenia

Zmiana związana ze szkoleniami pracowniczymi stanowi wdrożenie art. 13 dyrektywy 2019/1152. Dyrektywa ta jasno wskazuje, że państwa członkowskie UE zapewniają pracownikowi szkolenia dla celów wykonywania pracy, do której został zatrudniony. Szkolenie takie pracownik może odbyć:

– nieodpłatnie.

– w godzinach pracy (jeśli to możliwe).

– liczyło się jako czas pracy.

Te trzy punkty mają zostaną wprowadzone do polskich przepisów. 

Aktualne informacje dotyczące innych modyfikacji w Kodeksie Pracy na bieżąco na smart-you.p

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna