PIT-2 w 2023 roku

PIT-2 jest oświadczeniem podatnika, które ma na celu obliczanie i pomniejszanie przez płatnika miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Udostępnij:

PIT-2 jest oświadczeniem podatnika, które ma na celu obliczanie i pomniejszanie przez płatnika miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

To PODATNIK zobowiązany jest do złożenia powyższego dokumentu!

Wysokość obecnej kwoty wolnej wynosi 30 000 zł, czyli:  

30 000,00 zł × 12% (skala podatkowa) = 3 600,00 zł

3 600,00 zł: 12 miesięcy = 300,00 zł miesięcznie odliczanej zaliczki

Kwota 3600,00 zł rocznie jest maksymalną kwotą ulgi bez względu na ilość umów, które posiadamy jednocześnie.

OŚWIADCZENIA JUŻ ZŁOŻONE NIE MUSZĄ BYĆ AKTUALIZOWANE, O ILE PODATNIK NIE CHCĘ CZEGOŚ ZMIENIĆ.

Nowości od 2023 roku

Od 2023 roku w PIT-2  podatnik będzie określał wszystkie informacje mające następnie wpływ na wysokość ustalania zaliczki na podatek dochodowy.

Dokument będzie mógł zostać złożony w każdym momencie roku kalendarzowego – ta sama zasada będzie dotyczyła wycofania wniosku.

Dokument będzie obejmował:  

 1. Kwotę wolną od podatku ( maksymalnie 3 płatników):
  • 3 płatników – po 100 zł ulgi;
  • 2 płatników – po 150 zł ulgi,
  • 1 płatnik – 300 zł ulgi,

Nowością od 2023 roku będzie możliwość składania powyższego dokumentu przez osoby zatrudnione na podstawie umów zleceń, umów o dzieło.

W przypadku pracownika posiadającego kilka umów chcąc skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek u różnych podmiotów musi on złożyć PIT-2  do każdego podmiotu (maksymalnie 3) z zaznaczeniem części przypadającej do pobrania przez danego płatnika

Przykładowo:

Pracownik zatrudniony jest w firmie A na podstawie umowy o pracę, gdzie ma już złożony PIT-2. W lutym 2023 r. podjął dodatkowo zatrudnienie w firmie B na podstawie umowy zlecenia.

Jeżeli chcę korzystać z kwoty wolnej u każdego pracodawcy to pracownik musi:

– zaktualizować PIT -2 u pracodawcy A -> zastosowanie ulgi w wysokości 150,00 zł

– złożyć PIT-2 u pracodawcy B -> zastosowanie ulgi w wysokości 150,00 zł

Łączna wartość odliczenia nie może przekraczać 300,00 zł miesięcznie!

Jeżeli złożymy PIT-2 u kilku pracodawców bez wskazania kwoty wolnej (150,00 zł/100,00zł) to z każdej umowy będziemy mieli odliczaną pełną kwotę co spowoduję duży zwrot do Urzędu Skarbowego 2024 r. w rozliczeniu PIT-37 za rok 2023 r.

W przypadku zatrudnienia u jednego pracodawcy na podstawie kilku umów płatnik powinien złożyć PIT-2 dla każdej umowy oddzielnie tak, aby łączna kwota zmniejszająca nie przekroczyła kwoty wskazanej w przepisach lub składa PIT-2 w zakresie tylko jednej umowy co powoduję odliczenie w pełnej wysokości jeżeli nasze wynagrodzenie jest wyższe niż obowiązująca w danym roku najniższa krajowa.

 1. preferencyjne opodatkowanie dochodów

Wypełniają osoby, które spełniają warunek korzystania z rozliczania się jako samotny rodzic lub chcą rozliczać się wspólnie z małżonkiem pod warunkiem:

 • przewidywane dochody nie przekroczą 120 000 zł – pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości określonej w I progu skali podatkowej (od 1 lipca 2022 roku – 12%) i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek; 
 • przewidywane dochody przekroczą 120 000 zł –pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości określonej w I progu skali podatkowej (od 1 lipca 2022 roku – 12%) i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek.

 1. wniosek o korzystanie z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów;

Każdy podatnik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma odliczane co miesiąc koszty uzyskania przychodów w wysokości 250,00 zł. W przypadku kiedy pracownik zamieszkuje poza miejscowością, w której znajduje się jego zakład pracy może skorzystać z zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 300,00 zł miesięcznie.

 1. zwolnienia z podatku przysługują pracownikom, którzy spełniają kryteria zastosowania poniższych ulg::
 1.  
 • ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152)
 • ulga dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153);
 • ulga dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154).

 1. wniosek o niestosowaniu ulgi dla młodych;

Pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i nie ma ukończonych 26 lat zwolniony jest z opłacania podatku. Po nowym roku w PIT – 2 będzie mógł złożyć wniosek o rezygnację z ulgi dla młodych oraz pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

UWAGA!

Odpowiedzialność za złożone oświadczenia i wnioski spoczywają na podatniku.

Płatnik nie ponosi żadnych konsekwencji z tytułu błędnie pobranych zaliczek na podatek, jeżeli wynikało to z zastosowania otrzymanych oświadczeń i wniosków. 

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna