KODY ZAWODÓW W ZGŁOSZENIACH DO ZUS

Udostępnij:

KODY ZAWODÓW W ZGŁOSZENIACH DO ZUS

Zmiany są nieodzowną częścią pracy działów kadr. Od 16.05.2021r. zgłaszając osobę do ZUS (pracowników oraz zleceniobiorców) obowiązkowo, każdy pracodawca musi wypełnić zawód wykonywany przez ubezpieczonego, w związku z tym zaszły zmiany w formularzach  ZUS ZUA i ZUS ZZA. Co ważne, tej informacji nie trzeba uzupełniać dla osób zgłoszonych przed 16 maja.

Zgodnie z wprowadzoną ustawą  z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, z późn. zm.) od 16.05.2021 każdy zgłaszający musi podać zawód wykonywany przez ubezpieczonego.
Uzasadnieniem tej zmiany są dane statystyczne tj. dane te są niezbędne przy prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce.

Podawany w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów. Jest ona określona przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227)

Lista wszystkich kodów dostępna jest Tutaj.

Źródła:
Od 16 maja 2021 r. płatnicy będą musieli raportować kod wykonywanego zawodu – IFK Platforma Księgowych (inforfk.pl)
Kody zawodu niezbędne do wypełnienia ZUS ZZA i ZUS ZUA po zmianach – PIT.pl

Zaglądaj do nas i bądź na bieżąco

Polecamy także

Kalendarz księgowo kadrowy

Kalendarz księgowo-kadrowy na listopad

Kolejny miesiąc z rzędu prezentujemy Państwu przydatny kalendarz księgowo-kadrowy. Mamy także nadzieję, że taka forma prezentacji najważniejszych dat związanych ze składkami i podatkami jest czytelna